English version

Hucuł-Galdzicki

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Hucuł
2. Data urodzenia  ok. 1890-93
3. Miejsce urodzenia  Rożnów / pow. Kosów (Zabłotów) - Pokucie(Kresy)
4. Zmobilizowany  ok. 1910-1920
5. Jednostka  Ułan - armia austriacka / Hallerczyk - wojska sanitarne
6. Przebieg służby i awanse  kapral (?)
7. Miejsca pobytu  Walki na wzgórzach Bukowiny Rumuńskiej / niewola - Italia / Błonie k. Warszawy
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA