hayabusa

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Skorupa
2. Data urodzenia  01.01.1897
3. Miejsce urodzenia  Glinik Maryampolski, Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  Infanterie Regiment nr 20
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Włochy
8. Odznaczenia, odznaki  

Fotografie:

Więcej: Babcia, twierdziła, że dziadek poszedł na ochotnika w wieku 17 lat do Legionów, ale na zdjęciu dziadka podobno zrobionym w roku wstąpienia do armii jest on w owijaczach. Możliwe więc, że babcia pomyliła wiek dziadka z rokiem powołania czyli 1917. Nie jestem fachowcem od umundurowania więc nie wstawiłem daty powołania. Ciężko mi stwierdzić. A na wyłogach kołnierza-stójki dziadek ma odznaki oddziałów karabinów maszynowych. Wpisałem IR20 bo juz pradziadek służył właśnie w tym pułku więc raczej dziadek powinien również do tego pułku być powołanym.


STRONA GŁÓWNA