English version

halina bedn

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Ludwik Bednarczyk
2. Data urodzenia  17.08.1893
3. Miejsce urodzenia  Pielnia, powiat sanocki
4. Zmobilizowany  jesień 1914 r Sanok
5. Jednostka  45 Galicyjski Regiment Piechoty Arcyksięcia Józefa Ferdynanda
6. Przebieg służby i awanse  1914-1918. lnfanterist- szeregowy, prawdopodobnie był w II batalionie 45 p.p.
7. Miejsca pobytu  Bośnia, Hercegowina, Czarnogóra, Albania
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA