English version

Halibut

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Włodzimierz Panasiewicz
2. Data urodzenia  16 LiR
3. Miejsce urodzenia  
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA