English version

halcnow33

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Johann (Józef) Hołyk
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  Przemyśl
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Austria 1915, szkoła podoficerów w Sanoku 1914
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: w czasie wojny jednostka stacjonowała w m. Wolfsberg (Austria)


STRONA GŁÓWNA