English version

Hagedorn

Pokrewieństwo: pradziadek (ze strony matki)

1. Imię i nazwisko  Franciszek Pęksa
2. Data urodzenia  22.01.1891
3. Miejsce urodzenia  Janczowa, bez. Neu Sandec, Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  IR 20 ?
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: ciężko ranny podczas wojny, do końca życia pozostał inwalidą.


STRONA GŁÓWNA