English version

guzik

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Łukasz Górniak
2. Data urodzenia  ok 1895
3. Miejsce urodzenia  Ostrów k. Krasnego, powiat Kamionka Strumiłowa
4. Zmobilizowany  27.09.1915, Kamionka Strumiłowa
5. Jednostka  m. Paź 1915 przydział do piechoty – 22 p. piechoty, przewieziony do Frydek Mistek na 2 miesiące szkolenia (K.K. Landwehr-Infanterieregiment Czernowitz Nr.22)
6. Przebieg służby i awanse  10 sty 1916 front włoski, zdobywał miasto Comen, w maju 1916 Doberdo w XI dywizji. Do 20 lipca 1916 w Trieście. od 23 gru 1917 do Krakowa do Szkoły Inwalidów Wojennych na ul. Zielnej 18
7. Miejsca pobytu  Krasne, Lwów, Reszegi (Węgry), Frydek Mistek, Nowy Sšcz, front włosk: Comen, Doberdo, Triest. front rosyjski: Brody
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: brat pradziadka

1. Imię i nazwisko  Piotr Górniak
2. Data urodzenia  ok 1893
3. Miejsce urodzenia  Ostrów k. Krasnego, powiat Kamionka Strumiłowa
4. Zmobilizowany  1911 chyba Kamionka Strumiłowa w komisji poborowej
5. Jednostka  19 Pułk Piechoty kk. Landwehry (k.k. Landwehr Infanterie-Regiment Lemberg Nr.19) we Lwowie.
6. Przebieg służby i awanse  plutonowy
7. Miejsca pobytu  Przemyśl
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA