English version

Grzegorz

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Marcin Wojtas
2. Data urodzenia  15.07.1876
3. Miejsce urodzenia  Mordarka, Limanowa, Galicja
4. Zmobilizowany  1914 ?
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Podgórze / Kraków
8. Odznaczenia, odznaki  Krzyż Mobilizacyjny ?

Więcej: Marcin Wojtas, z urodzenia obywatel Królestwa Galicji i Lodomerii, prowincji austriackiej, powstałej w wyniku
zaboru ziem polskich. W zbiorach rodzinnych zachowały się dwie wyblakłe fotografie, o niskiej jakości, w kolorze
sepii, naklejone na kartoniki spełniające funkcję passe-partout, w formacie 98 x 134 mm i 72 x 134 mm. Pod jednym z
nich jest napis: "1914. r 1915. r 1916. Czas Wojenny W.M.". Napis wykonany odręcznie, pismo stylizowane. Fotografie
przedstawiajš tę samš osobę w mundurze żołnierza austriackiego opartego o stoliczek, stanowiący wyposażenie studia
fotograficznego, na pierwszej w mundurze, w szynelu wojskowym na drugiej, na obu w czapce z godłem. Pierwsza
fotografia pokazuje osobę w mundurze z przypiętym u pasa bagnetem, na piersiach krzyż zawieszony na wstążce, sznur z
czteroma pomponami w grupie i jednym pomponem powyżej. Fotografia przedstawia żołnierza c.k. armii, niskiego
wzrostu, w czapce, widoczny szumiasty wąs. Brak informacji o stopniu wojskowym (szeregowiec lub podoficer). Wchodził
w skład obsady komory celnej pomiędzy Podgórzem a Krakowem. Zmarł ok. 1919 roku, w szpitalu w Krakowie,
prawdopodobnie na gruźlicę. Pochowany na cmentarzu Rakowickim. Grób nie zachował się, zniszczony w 1941 roku.


STRONA GŁÓWNA