English version

Greg0077

Przodek: Józef Motrycz. Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Józef Motrycz
2. Data urodzenia  1891
3. Miejsce urodzenia  Lipnica Wielka
4. Zmobilizowany  ?
5. Jednostka  ?
6. Przebieg służby i awanse  ?
7. Miejsca pobytu  Front włoski (Tyrol) Ołomuniec
8. Odznaczenia, odznaki  ?

STRONA GŁÓWNA