English version

gradalski

Pokrewieństwo: dziadek stryjeczny

1. Imię i nazwisko  Franciszek Tokarski
2. Data urodzenia  1882
3. Miejsce urodzenia  Kobylanka
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Nie wiem kiedy został zmobilizowany,gdzie służył,gdzie i kiedy zginšł oraz gdzie jest pochowany.


STRONA GŁÓWNA