Gosia

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Wojciech Chomiak
2. Data urodzenia  23.04.1890
3. Miejsce urodzenia  Bucniów, Bezirk Tarnopol, Galizien
4. Zmobilizowany  (1912?)
5. Jednostka  ?
6. Przebieg służby i awanse  ?
7. Miejsca pobytu  Niewola gdzieś na Syberii wrócił ok. 1920 r.
8. Odznaczenia, odznaki  ?

Fotografie:
Kliknij aby powiększyć

Więcej: Zdjęcie zostało wykonane w gabinecie B. Etells we Lwowie - mam informacje, ze był czynny do 1912 roku.

Lista Strat nr 381 z dnia 25 lutego 1916 roku: Chomiak Wojciech (Adalbert) inft.IR.Nr 15, 7 Komp., Galizien, Tarnopol, Bucniów, 1980 kriegsgef., Moskau. Rusland.


STRONA GŁÓWNA