English version

gordiasz

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Stanisław Znamirowski
2. Data urodzenia  13.05.1897
3. Miejsce urodzenia  Stary Sącz (Alt Sandez)
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  Infanterieregiment Nr 20
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  Krzyż Karola, plus bliżej nie zidentyfikowany brązowy i srebrny medal (nie zachowały się)

Więcej: Kriegsarchiv w Wiedniu potwierdziło to co już wiedziałem z życiorysu dziadka zachowanego w archiwach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. Niestety nic nie wiem o przebiegu służby w armii austriackiej. 1918-1921 służba w 1 pułku podhalańskim, następnie posterunkowy Policji Państwowej. Jesienią 1939 aresztowany i wywieziony do łagrów Kołymy - nie wrócił z "wycieczki". Dziadek miał starszego o 3 lata brata Jana, który zmarł 2 stycznia 1917 roku... być może na froncie lub w wyniku odniesionych ran, nic więcej jak dotąd nie udało mi się ustalić.


STRONA GŁÓWNA