Galicjanin

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Płoszczyca
2. Data urodzenia  1.10.1886
3. Miejsce urodzenia  Zawadka, Myslenice, Galizien
4. Zmobilizowany  1914
5. Jednostka  13 IR
6. Przebieg służby i awanse  Doberdo, Asiago, Piave
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  Karl Truppen-Kreuz

Więcej: ranny w twarz (pobyt w szpitalu w Pradze)


STRONA GŁÓWNA