forster

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Maciej Laszczyński
2. Data urodzenia  1877
3. Miejsce urodzenia  Łoszniów/Trembowla/Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  Landsturm IR Nr 32
6. Przebieg służby i awanse  ranny (verlustliste z 7.04.1917r.) - Infanterist
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: W drugiej połowie 1917r. nadeszła pisemna informacja (jestem na etapie jej poszukiwań) o śmierci pradziadka. Przekaz rodzinny głosi o miejscowości Wiśniowa (pow. Limanowa?!), albo Wiśnia (Sądowa?!)


STRONA GŁÓWNA