English version

festung2008

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Chrabko
2. Data urodzenia  1897 lub 1896
3. Miejsce urodzenia  Kruchel Wielki/ Przemyśl
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Włochy i Legiony Polskie
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA