ewqa

Pokrewieństwo: Pradziadek

1. Imię i nazwisko  Albert Herrmann
2. Data urodzenia  29.07.1891
3. Miejsce urodzenia  Wiese
4. Zmobilizowany  ?
5. Jednostka  Strzelec 10 Kompania 5 Regimentu oddziału piechoty
6. Przebieg służby i awanse  ?
7. Miejsca pobytu  1 lipiec 1915 Zulz (Obecnie Biała Prudnicka)
8. Odznaczenia, odznaki  ?

STRONA GŁÓWNA