elew

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Władysław Orczykowski
2. Data urodzenia  18.08.1893
3. Miejsce urodzenia  Męcina Limanowa
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  20pp szeregowy
6. Przebieg służby i awanse  front rosyjski 1914-1915 ranny w lewe ramię
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: dane z książeczki wojskowej wystawionej w Stryju. Data wymeldowania 16 03 1923. ranny w szpitalu we Wiedniu
Pracował w Przedsiębiorstwie Górniczym Jakub i Gustaf Goldman w Borysławiu. W latach międzywojennych wrócił do Męciny. Zmarl1971


STRONA GŁÓWNA