English version

edwardbl

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Michał Błaszczyna
2. Data urodzenia  1884
3. Miejsce urodzenia  Giedlarowa - Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  w 1916 kampania włoska
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA