DENTAL

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Niedenthal, syn Karola i Franciszki
2. Data urodzenia  1883
3. Miejsce urodzenia  Majdan/ Kolbuszowa/ Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA