English version

crazyhorse88

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Chudy
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  13 IR
6. Przebieg służby i awanse  Walczył nad rzeką Piawą w 1918 roku. Z opowiadań dziadka wynika że został ranny w czasie walki i kurował się w szpitalu w Pradze. Dosłużył się stopnia gefreitera (wg niego)
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA