English version

CKMonarchista

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Markut
2. Data urodzenia  24.12.1887
3. Miejsce urodzenia  Rzeczyca Długa, Bezirk Tarnobrzeg, Galizien
4. Zmobilizowany  ?
5. Jednostka  Rzeszów
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Wzięty do rosyjskiej niewoli po bitwie pod Gorlicami
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA