chemikbbmati

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Stanisław Myśliwy
2. Data urodzenia  15.04.1885 r.
3. Miejsce urodzenia  Szebnie
4. Zmobilizowany  1914 Tarnów
5. Jednostka  57 pułk piechoty w Tarnowie
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Udział w bitwie pod Jarosławiem 1915r. Niewola Taszkent/Uzbekistan (1915-1917)
8. Odznaczenia, odznaki  Nieczytelne w książeczce ale prawdopodobnie za odniesione rany*

Więcej: *-w książeczce pisze odznaczenie zagraniczne II klasy srebrne.

W 1915r postrzelony w lewą rękę staw łokciowy zesztywniały pod kątem 130 stopni, utrzymywało się stale zapalenie tego stawu.


STRONA GŁÓWNA