CesaRock

Pokrewieństwo: prapradziadek (?)

1. Imię i nazwisko  Josef Russek
2. Data urodzenia  -
3. Miejsce urodzenia  Teschen
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  Schlesisch-mährisches Infanterieregiment Nr. 100 Batalion III (?)
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Pochowany w Szymbarku w dniu 13.03.1915r. w stopniu kaprala rezerwy.


STRONA GŁÓWNA