bartoszk28

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Kuliczkowski
2. Data urodzenia  maj 1887 r
3. Miejsce urodzenia  Swaryczów, powiat: dolina ,provincja: galicja, kraj: Austro-Węgry
4. Zmobilizowany  1914 r
5. Jednostka  Twierdza Przemyśl
6. Przebieg służby i awanse  Plutonowy
7. Miejsca pobytu  Przemyśl, front wschodni, Węgry, front Włoski
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Dane zdobyłem od rodziny więcej nie wiem.


STRONA GŁÓWNA