Baca

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Marjan Wojtanowski
2. Data urodzenia  04.02.1896
3. Miejsce urodzenia  Rzepiennik Biskupi pow. Gorlice Galicja
4. Zmobilizowany  1914
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: W 1912 dziadek został powołany do odbycia zasadniczej służby w CK Armii. Wybuch wojny zastał go podczas służby. Dosłużył się stopnia sierżanta. Dziadek służył w ułanach.


STRONA GŁÓWNA