English version

Ania

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Józef Kropka
2. Data urodzenia  1883
3. Miejsce urodzenia  Iłownica, pow. bielski
4. Zmobilizowany  1914
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA