English version

Andrzej02

Pokrewieństwo: Brat dziadka

1. Imię i nazwisko  Jozef Kapturkiewicz
2. Data urodzenia  10.02.1893
3. Miejsce urodzenia  Piekielko pow.Limanowa
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Zostal zabity w 1915 roku pod Radziejowem.
Poszukujemy cmentarza gdzie jest pochowany.


STRONA GŁÓWNA